Контакти

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“ и ЦПО към „Академия за професионални обучения“ ЕООД са учебни центрове, предлагащи курсове за професионално обучение и ключови компетентности.
Учебните ни програми са съгласно ДОИ Лиценз от МОН № 201112893 и 2018121455.

КАК ДА НИ ОТКРИЕТЕ

? Варна, ул. Евлоги Георгиев 39А
☎️ +359 988 862 070

? Велико Търново, бул. България 2, ет. 3, офис 1
☎️ +359 879 894 985

www.dalgoletiebg.com

Обучителен център Дълголетие